CASTELLÓ PRESENTA UN PROJECTE DE MÉS DE 4 MEUR ALS NEXT GENERATION DINS EL PROGRAMA DE DESTINACIONS SOSTENIBLES

“Castelló d’Empúries, dues ànimes de cultura, natura i esport” és un projecte global estructurat en 4 eixos i 31 actuacions a desenvolupar

Emporda.info

Castelló d’Empúries | 09·03·23 | 15:23

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries concorre a la convocatòria d’aquest 2023 a les subvencions del fons europeu Next Generation, amb el projecte Castelló d’Empúries, dues ànimes de cultura, natura i esportsol·licitant un import que supera lleugerament els 4 milions d’euros.

La proposta castellonina és un projecte global, amb dos pilars principals, la rellevància d’Empuriabrava i els esports nàutics, per una banda, i el nucli històric com a epicentre cultural amb la creació de nous espais que permetin actualitzar el model turístic i donar visibilitat a l’aposta pel turisme sostenible. El treball s’ha estructurat en quatre eixos que contenen 31 actuacions:PUBLICIDAD

  • Transició verda i sostenible que pivota entorn de la creació d’espais que exerceixin de refugi ecosistèmic, davant el canvi climàtic, i de nou motor turístic. També hi trobem actuacions vinculades en l’habilitació d’aquests espais i a la seva posada en valor per a ús turístic.
  • Millora de l’eficiència energètica amb la connectivitat de camins per a la pràctica del cicloturisme, que permet connectar els dos nuclis amb altres rutes. Aquesta actuació permetrà també una millor ordenació i embelliment de la marina d’Empuriabrava amb una xarxa d’estacionament de bicicletes segur per potenciar la bicicleta com a element de mobilitat turística.
  • Transició digital amb incorporació d’elements singulars amb la finalitat de generar el desenvolupament de productes turístics amb actuacions de valor com l’estratègia de màrqueting de continguts, un software d’accessibilitat turística del destí o anàlisi BiG Data, entre altres.
  • Increment de la compatibilitat amb la construcció d’un centre d’esports nàutics, que ha de permetre ser una acceleradora de les activitats i empreses nàutiques esportives d’Empuriabrava.

Aquesta intervenció global al municipi dona resposta als objectius plantejats de generar un model de desenvolupament turístic sostenible en les seves diferents dimensions i actualitzar la proposta de valor d’Empuriabrava que permeti posicionar la marina com a destí referent en turisme actiu. Cada un d’aquests eixos comportarà el desenvolupament de diversos entorns de millora reforçant el turisme cultural al centre històric i el turisme esportiu a Empuriabrava.

Totes les propostes que s’engloben dins el projecte estan incloses en la línia del Pla Estratègic de Transició Energètica de Castelló d’Empúries que es va presentar el mes de maig passat.

Salvi Güell, alcalde de Castelló d’Empúries, valora molt positivament la proposta que opta a la subvenció, presentada des del Departament de Turisme amb la implicació de diverses àrees de l’Ajuntament. “El primer pas per començar la transició energètica de forma global el vam fer l’any passat amb la redacció del Pla Estratègic de Transició Energètica. Si aconseguim aquesta subvenció, ens permetrà encarar-lo de forma molt diferent pel que fa al nou rumb que ha d’agafar el turisme a casa nostra”.

Aquestes accions incloses en els quatre eixos que es proposen des de les bases de la subvenció, són les que ha sol·licitat l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 

L’Ajuntament també va concórrer a una altra convocatòria dels fons europeus Next Generation, en aquest cas amb referència a mesures d’estalvi energètic en la rehabilitació de la Sala Municipal, de més d’un milió d’euros.