EMPURIAPORT S.L. BLOQUEJA 49 AMARRES A LA MARINA PER IMPAGAMENT DE QUOTES COMUNITÀRIES

Empuriaport S.L. bloqueja 49 amarres a la marina per impagament de quotes comunitàries (empordadigital.cat)

La Marina d’Empuriabrava té una Comunitat d’Usuaris que per Llei i segons el Reglament d’Explotació i Policia de la Marina, s’han d’inscriure. Tots els usuaris d’amarres col·laboren amb una taxa anual. Durant els últims dos anys, Empuriaport, S.L. ha posat moltes facilitats perquè tothom es posés al corrent de les seves obligacions, arribant a acords amb les diferents associacions d’Empuriabrava. Es pot dir que actualment hi ha un 75% d’usuaris que ja es troben inscrits i al corrent de pagament. En el cas de no complir amb el reglament pot passar això; és a dir que es porti a terme un bloqueig d’amarres com el que s’ha fet a la zona de Port Marquès de la Marina d’Empuriabrava, mesura recollida a l’esmentat Reglament. Es tracta d’una zona d’amarres que malgrat haver estat avisats i reclamats en temps i forma, persisteixen en no regularitzar les seves quotes. Per aquesta raó i per tal que no es puguin crear diferències entre els usuaris, s’han bloquejat aquests 49 amarres que impediran la mobilitat dels vaixells que s’hi troben  amarrats, independentment de les accions complementaries que es puguin decidir portar a terme, d’acord a la Llei.