STOP MACRO PARC EÒLIC ES QUEIXA A LA UE PER LA INVITACIÓ DELS PROMOTORS DEL PARC TRAMUNTANA EN UNA CONFERÈNCIA

https://www.ccma.cat/324/stop-macro-parc-eolic-es-queixa-a-la-ue-per-la-invitacio-dels-promotors-del-parc-tramuntana-en-una-conferencia/noticia/3182877/

ACN Roses – La plataforma Stop Macro Parc Eòlic ha enviat una carta a la Unió Europea per queixar-se de la invitació dels promotors del Parc Tramuntana a l’European Sustainable Energy Week. Segons denuncia la plataforma, el consorci Blue Float i Sener han estat convidats per exposar la iniciativa del Parc Tramuntana com a model de bones pràctiques per l’acostament al territori amb reunions amb agents locals. Els membres de la plataforma han adjuntat amb la carta enviada a la UE una còpia del manifest elaborat per un grup de científics que estan en contra de la construcció d’aquest parc eòlic marí.

La carta comença presentant la plataforma com una entitat creada a principis de l’any passat amb l’objectiu de lluitar en contra de la transformació de la Costa Brava amb infraestructures com el parc eòlic que projecten al cap de Creus. Des de la plataforma recorden als responsables de les jornades de sostenibilitat que no estan en contra de les energies renovables, sinó que el seu model passa per la descentralització de producció energètica i per la creació de granges de molins en polígons industrials.

Per altra banda, la plataforma assegura que no té constància de les “més de 200 reunions amb representants dels agents de la zona”. A més, en la carta, els membres de la plataforma apunten que tot i les trobades que hagin pogut tenir, això no suposa que el territori accepti el projecte. “Han estat reunions informatives on els promotors han exposat únicament les seves intencions”.

Per altra banda, en la missiva es denuncia que els promotors de la planta d’energia renovable adjuntin un article científic, en què tots els autors tenen compromisos econòmics amb els impulsors, segons els membres de la plataforma. En aquest sentit, consideren que els autors de l’article han amagat la seva vinculació per obviar el conflicte d’interessos.

Per això creuen que amb tots aquests exemples no es pot acceptar que els promotors del Parc Tramuntana es presentin com exemple de “bones pràctiques”. A més, demanen que retirin la invitació als promotors del parc a la setmana de la europea de l’energia sostenible. En cas contrari “es donaria un missatge totalment equivocat al territori”.

DETECTEN UNA NOVA ALGA INTRODUÏDA AL CAP DE CREUS DIFÍCIL D’ERRADICAR

Detecten una nova alga introduïda al Cap de Creus difícil d’eradicar | ACN | ROSES | Medi ambient | El Punt Avui

ACN – ROSES

L’Agència Cata­lana de l’Aigua (ACA), en col·labo­ració amb el Cen­tre d’Estu­dis Avançats de Bla­nes (CEAB-CSIC) ha detec­tat per pri­mera vegada a la península una nova alga introduïda al Cap de Creus, con­cre­ta­ment a Punta Fal­co­nera, i de difícil era­di­cació. L’espècie, que s’ano­mena Chry­so­nep­hos lewi­sii, és nativa de l’Atlàntic Occi­den­tal i el Carib i és molt poc comuna. De fet, a Europa només se l’havia vist a Itàlia i l’illa de Còrsega. L’alga s’ha loca­lit­zat a la reserva marina durant una pros­pecció que es va fer a prin­ci­pis de setem­bre. L’espècie està pre­sent entre 3 i 30 metres de fondària i és espe­ci­al­ment abun­dant a 20 metres de pro­fun­di­tat, on reco­breix més del 50% del fons marí de la zona. També estava pre­sent a Es Gat, a cap Nor­feu.

Aquesta alga forma fila­ments molt prims, de color dau­rat, que viuen engan­xats en altres algues però es tren­quen i són enduts pels cor­rents, acu­mu­lant-se en orga­nis­mes d’ele­vada importància estruc­tu­ral com la gorgònia ver­me­lla Para­mu­ri­cea cla­vata.

L’inves­ti­ga­dor del CEAB-CSIC i res­pon­sa­ble de l’equip de tre­ball que fa tasqies de con­trol d’espècies inva­so­res, Enric Balles­te­ros, afirma que es tracta d’una espècie “opor­tu­nista, de ràpid crei­xe­ment, però que pre­vi­si­ble­ment reduirà la seva cober­tura durant les pro­pe­res set­ma­nes, amb l’arri­bada de la tar­dor”.

De fet, creu que és pos­si­ble que la pro­li­fe­ració que ha expe­ri­men­tat hagi estat afa­vo­rida per les ele­va­des i inu­su­als tem­pe­ra­tu­res d’aquest estiu però que encara no es pot asse­gu­rar que “hagi arri­bat per que­dar-se”.

L’ACA desen­vo­lupa des de fa anys mesu­res i acci­ons arran de l’entrada d’espècies inva­so­res als fons marins de Cata­lu­nya, i també en aigües con­ti­nen­tals. Con­cre­ta­ment, aquest 2022, l’ACA ha adju­di­cat un nou con­tracte al CEAB-CSIC amb el que, entre altres tre­balls, es farà la iden­ti­fi­cació i loca­lit­zació d’espècies inva­so­res en un mínim de 74 zones del lito­ral de Cata­lu­nya durant un període de tres anys.

NOVA PROPOSTA DE PARC EÒLIC FLOTANT AL GOLF DE ROSES

Nova proposta de parc eòlic flotant al Golf de Roses · (viladeroses.cat)

Saitec inicia els tràmits per a la instal·lació del projecte Medfloat Pilot Parc, de 50MW i la instal·lació de 5 aerogeneradors a la Costa Brava

L’enginyeria basca Saitec ha anunciat el seu interès en desenvolupar un parc pilot pre-comercial amb 5 unitats i una potència total de 50MW al mar Mediterrani el 2025. Els aerogeneradors eòlics marins s’utilitzaran amb la tecnologia SARH a mar obert a Girona, concretament en una zona situada a més de 15  km del Cap de Creus, a la Costa Brava.

El projecte, denominat Medfloat Pilot Parc, ha arrencat amb la presentació del Document Inicial del Projecte per la seva valoració per part de l’òrgan ambiental competent, al que se li ha sol·licitat l’abast que haurà de tenir l’estudi d’impacte ambiental; no obstant, Saitec ja està realitzant treballs de redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental.

Medfloat Pilot Parc suposarà la creació d’una infraestructura d’assaig a la Demacració Llevantina – Balear per a la prova, demostració i validació de la tecnologia SATH, així com els elements i diferents prototips que hi estan vinculats, necessaris pel desenvolupament, operació i finalització de vida útil del parc.

Tanmateix, demostrarà la viabilitat tècnica, ambiental i social de futurs desenvolupaments d’energia eòlica marina flotant, i particularment de la tecnologia SATH al Mediterrani. Alhora pretén convertir-se en un projecte pioner per investigar les possibilitats d’ús compartit amb altres activitats, especialment la pesca i l’ aqüicultura, i afavorir la promoció d’ocupació i l’impuls a la cadena de subministrament de l’energia eòlica marina a Catalunya.

La zona seleccionada, a les proximitats del Golf de Roses,  ha estat definida de forma provisional com d’Ús Prioritari per l’eòlica marina als Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM). També compleix amb les condicions de vent i de profunditat adequades per posar en marxa aquest projecte.

Medfloat Pilot Parc és una iniciativa alineada amb els objectius de neutralitat climàtica que, a més, suposa l’avanç de la companyia Saitec en la validació de la tecnologia SATH i és el següent pas després del desenvolupament del projecte pioner DemoSATH de 2MW, que es troba en procés de construcció al Port de Bilbao. L’objectiu d’aquest projecte pilot, realitzat en col·laboració amb l’empresa alemanya RWE, consisteix en testar la tecnologia i avançar en el procés de fabricació industrialitzat d’aquest tipus de solucions. A més, els aerogeneradors podran produir una energia equivalent al consum de 50.000 llars en un any

Una vegada completada la seva construcció s’instal·larà a la zona d’assajos de BiMep (Armintza, Bizkaia), on es realitzaran assajos durant dos anys, aportant informació molt útil per a l’avaluació ambiental de MedFloat. D’aquesta forma, DemoSATH es convertirà en el primer aerogenerador eòlic marí flotant connectat a la xarxa elèctrica espanyola amb capacitat per generar energia equivalent al consum de 2.000 llars durant un any.

Projecte un altre parc eòlic marí al Golf de Roses: Gavina s’afageix a Tramuntana

https://www.ccma.cat/324/projecten-un-altre-parc-eolic-mari-al-golf-de-roses-gavina-safegeix-a-tramuntana/noticia/3165366/

Una filial d’Iberdrola és la promotora d’aquest projecte que ara està en tràmit de consulta pública d’avaluacions ambientals

20/05/2022 – 20.24Actualitzat22/05/2022 – 16.55compartir a Facebookcompartir a Twitter

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha rebut una segona proposta per fer un parc eòlic marí al golf de Roses. L’han batejat amb el nom de Gavina i al darrere hi ha una filial d’Iberdrola, Iberenova Promociones S.A.U. Tindria una potència de 500 MW.

La primera documentació es va presentar al Ministeri fa dos mesos i ara està en fase de consulta pública d’avaluacions ambientals. L’aprovació depèn del govern espanyol. Fins ara no se’n coneixen més detalls.

Aquest projecte se suma al parc eòlic marí Tramuntana, a la mateixa zona, encara en fase de redacció. Fins ara era l’únic que hi havia sobre la taula a Catalunya.

Així quedaria el macroparc eòlic Tramuntana des de l’Estartit segons els promotors (ACN)

En aquest cas, l’impulsen l’empresa BlueFloat Energy i el grup d’enginyeria i tecnologia Sener, que preveuen que es pugui posar en funcionament d’aquí uns 4 anys, inicialment amb 35 grans molins de vent a 24 quilòmetres de distància de la badia de Roses.

Segons els seus promotors, aportaria l’equivalent al 45% de la demanda elèctrica actual de les comarques gironines. La potència prevista és similar en els dos parcs projectats al golf de Roses.https://www.ccma.cat/324/embed/destacat-noticia/3147894/

La plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí lidera l’oposició al parc Tramuntana i demana que s’aturi des de fa un any, pel seu impacte ecològic sobre el territori.

Des del govern, defensen aquest tipus d’energia. La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va visitar fa poc el parc eòlic marí de Middelgrunden, a Dinamarca, i va assegurar que, per la transició energètica, cal que l’any 2030 a Catalunya hi hagi 1.000 MW de potència que arribin per aquesta via.

Empuriabrava: una marina al vostre servei

La zona del port, on hi ha el Club Nàutic, és el centre neuràlgic dels navegants

Emporda.info CONTINGUT PATROCINAT

CASTELLÓ D’EMPÚRIES | 13·04·22 | 08:00

https://www.emporda.info/oci/plans/2022/04/13/empuriabrava-marina-vostre-servei-64912661.html

El Club Nàutic d’Empuriabrava és el centre neuràlgic de l’activitat marinera d’Empuriabrava. En ell hi trobareu la Capitania del Port i tots els serveis complementaris que us ajudaran a cobrir totes les necessitats que pugueu tenir. En aquest indret hi ha la grua de 12 tones que permet treure i posar a l’aigua les embarcacions. També hi ha l’estació de servei per a subministrar combustible i la zona de recollida de residus, a més a més de tots els serveis per a facilitar l’amarratge i l’estada dels navegants.

TURISME CASTELLÓ

TURISME CASTELLÓ

Empuriabrava és un gran centre de serveis, dotat amb tota mena d’establiments comercials i d’alimentació. Tanmateix, també és el nucli més important per a les empreses vinculades a la navegació, que estan representades a l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava.

Aquesta entitat gremial col·labora cada any en l’organització de la Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava, que aquest 2022 celebra la seva 32a edició entre el 9 i el 17 d’abril i que és organitzada per Empuriaport amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Una marina al vostre servei

Una marina al vostre servei

Aquestes empreses nàutiques garanteixen la reparació i manteniment de totes les embarcacions de la marina d’Empuriabrava, així com el seu hivernatge i trasllat, si és necessari.

Una marina al vostre servei

Una marina al vostre servei

Empuriabrava disposa de molts equipaments de lleure per als navegants i residents, tots dels quals poden gaudir d’una extensa xarxa de carrils bici i de senderisme quan desembarquen del seu vaixell o surten de casa.

Una marina al vostre servei

Una marina al vostre servei REDACCIÓ.

GAUDIRDELAMARDESDETERRA. Empuriabrava va ser dissenyada com una gran marina interior amb porta d’entrada i de sortida a la badia de Roses. Els seus vint-i-cinc quilòmetres de canals navegables es complementen amb una gran oferta de serveis i activitats. Es pot ben dir que Empuriabrava ho té tot per a gaudir de la mar des de terra, ja que l’ambient nàutic impregna tots els racons de la marina de Castelló d’Empúries.

FER REALITAT EL PLAER DE NAVEGAR A EMPURIABRAVA

Empuriabrava és una destinació perfecta per als amants de les sortides en vaixell

Emporda.info CONTINGUT PATROCINAT

Fer realitat el plaer de navegar a Empuriabrava – Empordà (emporda.info)

13·04·22 | 08:00

Empuriabrava és un indret únic. Els seus canals i la seva costa són entorns que a ningú deixen indiferent. I si contemplant-los quedem embadalits, us imagineu poder solcar les seves aigües?

Fer realitat el plaer de navegar | MANEL PUIG
Fer realitat el plaer de navegar | MANEL PUIG

Doncs és possible, i és que a Empuriabrava es poden llogar tota mena d’embarcacions adaptades a tots els gustos i perfils. Per exemple, es poden llogar vaixells amb permís i sense, unes barques que, de forma fàcil i còmode, permeten passejar plàcidament i tranquil·lament pels canals de manera sostenible.

Fer realitat el plaer de navegar

Fer realitat el plaer de navegar

Però si volen gaudir d’aquesta experiència i no tenen permís de navegació, no pateixin, hi ha una solució: poden llogar una embarcació amb un patró. Així, una persona qualificada i amb experiència els permetrà navegar i redescobrir la Costa Brava amb unes rutes ben especials i significatives que els portarà per indrets únics.

Fer realitat el plaer de navegar

Fer realitat el plaer de navegar

Val a dir que moltes de les barques que es lloguen són elèctriques, la qual cosa permet gaudir de la natura i alhora preservar-la. Però no tot són embarcacions convencionals. Si sou aventurers, apunteu aquesta recomanació, que us agradarà: podeu navegar des d’Empuriabrava amb motos d’aigua, també. Amb energia i empenta, podreu solcar les aigües de la badia de Roses tot sentint experiències úniques, amb l’adrenalina que us recorrerà tot el cos mentre us acompanya el vent de marinada. Empuriabrava és el paradís d’aquells als qui els hi agrada navegar, sentir-se lliures tot solcant les aigües de la Mediterrània empordanesa. Us ho perdreu?

DIES DE PLAER SOBRE LES AIGÜES. Els amants de la navegació saben des de fa molts anys que Empuriabrava és el port més segur de la costa oriental de la Mediterània. Des dels seus canals, cada dia salpen vaixells de totes les eslores per a una singladura de plaer que els durà a la badia de Roses i a les cales de la Costa Brava nord. La passejada en barca pels canals permet conèixer molt millor els encants de la marina.

La Fira del Vaixell d’Ocasió tanca amb un 24% de vendes

https://www.empordadigital.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=18974:la-fira-del-vaixell-d-ocasio-tanca-amb-un-24-de-vendes&Itemid=1100

El sector nàutic ha tancat amb satisfacció la XXXII Fira del Vaixell d’Ocasió del Port d’Empuriabrava. Diumenge a la tarda la fira va tancar portes acomiadant-se de tots els aficionats a la nàutica emplaçant-los a la Setmana Santa de l’any 2023. Després de dos anys de suspensió a causa de la Covid durant més d’una setmana la zona portuària de la Marina s’ha omplert, en terra i a flot, d’embarcacions a la venda. En aquests nou dies els professionals nàutics han estat atenent clients d’arreu, interessats en alguna de les embarcacions que tenien als estands i el primer balanç que en fan es del tot positiu. Les vendes han estat bones però com cada any cal esperar uns dies per acabar de tancar tractes amb els clients que han visitat la fira. Recordem que el mercat d’ocasió en els darrers anys s’ha anat reduint considerablement i actualment es fa complicat trobar grans estocs d’embarcacions de segona mà, però així i tot, al port d’Empuriabrava hi ha hagut una varietat important tant en tipus d’embarcació com en eslores, ja que s’hi ha pogut adquirir des de petites embarcacions de 4 metres d’eslora fins a motores de 17 metres. El tipus d’embarcació més sol·licitada ha estat la motora d’entre 6 i 9 metres d’eslora.

LA JUNTA DEL CAP DE CREUS, EN CONTRA DEL PARC EÒLIC MARÍ

L’òrgan rector de l’espai natural s’adhereix al manifest dels opositors a la instal·lació, com també van fer al del Montgrí

E. AGULLÓ – ROSES

La junta rec­tora del Parc Natu­ral de Cap de Creus ha apro­vat subs­criure’s al mani­fest de l’asso­ci­ació Stop Macro Parc Eòlic, que els havia dema­nat suport. Se sumen a l’òrgan direc­tor del Parc Natu­ral del Montgrí i les Medes, i l’enti­tat resta ara pen­dent de l’adhesió de la junta rec­tora del Parc Natu­ral dels Aigua­molls de l’Empordà, que encara no s’ha pro­nun­ciat.

“Creiem que l’objectiu de les juntes rectores dels parcs naturals és vetllar per la conservació i protecció del seu territori i els voltants, i no aprovar donar suport al Manifest seria anar en contra d’aquests objectius”, manifesten des de l’associació. Recorden que més de 25.000 persones han firmat en contra del macro parc eòlic marí; 22 ajuntaments gironins, fins ara, han aprovat mocions contràries, a més del Consell Comarcal del Baix Empordà i la Diputació.

L’entitat manifesta que l’objectiu és aturar el tràmit de la instal·lació, que té suport de la Generalitat i l’estat espanyol, i reitera la seva voluntat d’arribar, si cal, fins als tribunals per defensar l’Empordà i evitar l’“impacte en un entorn o hi ha vuit zones de protecció i conservació del medi ”.

Millores a l’accés a espigons i moll d’espera d’Empuriabrava

Millores a l’accés a espigons i moll d’espera d’Empuriabrava (empordadigital.cat)

Empuriaport S.L. , la Concessionària de la Marina d’Empuriabrava, seguint amb el full de ruta que es va marcar en el moment de prendre possessió de la Concessió, ha continuat aquests dies les obres de millora de l’entrada a la Marina, a la bocana. Ja l’any passat es va fer una important actuació que va consistir en refer l’espigó de ponent que es trobava força malmès pels temporals i també es va renovar el far. Tots els navegants que han passat per la bocana en el darrer any s’hauran adonat que a més, es va instal·lar sobre el far el vaixell grec símbol de la Marina. Enguany, en una segona fase de les obres, ha tocat refer el paviment del passeig d’accés al moll d’espera, instal·lant quatre nous fanals que milloraran la visibilitat a la nit de les embarcacions i dels passejants que circulin per la zona. Al dic interior i per millorar la seguretat dels vianants que els agrada passejar per aquesta zona i anar a veure l’estat del mar, s’hi ha instal·lat una barana en tot el recorregut fins el far. Tots els usuaris de la Marina poden estar assabentats de les millores i actuacions que es porten a terme a la Marina a través del compte d’Instagram M.E.G.A.2019 on de forma activa s’hi van publicant fotos i notícies.