AVISO / NOTICE

AVIS PER A NAVEGANTS

A l'espera de poder iniciar en breus els treballs de dragat de la bocana de la Marina, s'ha reduït temporalment l'amplada del canal d'entrada a la part intermèdia interior de la bocana mitjançant una balisa vermella lluminosa, per deixar-la d'acord amb les pràctiques marineres, per estribord en sortir i per babord a l'entrar a la marina.